НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 От учебната 2017 – 2018 година е в сила нов график на учебния процес.

Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

04.09.2017 – 18.09.2017 г. вкл. – Поправителна и ликвидационна сесии и записване за новата учебна година (съгл. действащия календарен график)
11.09.2017 г.- Откриване на учебната 2017/2018 г.
11.09.2017 г. – 22.12.2017 г. вкл. – Първи учебен семестър
23.12.2017 г. – 01.01.2018 г. вкл. – Коледна ваканция
02.01.2018 г. – 21.01.2018 г. вкл. – Изпитна сесия първи семестър
22.01.2018 г. – 04.05.2018 г. вкл. – Втори учебен семестър
06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – Великден
07.05.2018 г. – 27.05.2018 г. вкл. – Изпитна сесия втори семестър
28.05.2018 г. - 10.06.2018 г. вкл. – Поправителна сесия
11.06.2018 г. – 17.06.2018 г. – Ликвидационна сесия
18.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. – Учебни практики
16.07.2018 г. – 02.09.2018 г. вкл. – Ваканция
03.09.2018 г. – 14.09.2018 г. вкл. – Записване за новата 2018/2019 учебна година
10.09.2018 г. – Начало на учебната 2018/2019г.

Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

25.09.2017 г. – 06.10.2017 г. вкл. – Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2017/2018 г.
02.01.2018 г – 21.01.2018 г. вкл. – Очни занятия – първи учебен семестър
01.02.2018 г. – 21.02.2018 г. вкл. – Редовна изпитна сесия за зимен семестър
05.03.2018 г. – 16.03.2018 г. вкл. – Поправителна сесия за зимен семестър
07.05.2018 г. – 25.05.2018 г. вкл. – Очни занятия – втори учебен семестър
28.05.2018 г. – 17.06.2018 г. вкл. – Редовна изпитна сесия за летен семестър
18.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. – Учебни практики
03.09.2018 г. – 23.09.2018 г. вкл. – Поправителна и ликвидационна сесия
24.09.2018 г. – 05.10.2018 г. вкл.- Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2018/2019 г.
02.01.2019 г. – 20.01.2019 г. вкл. – Очни занятия – първи учебен семестър за 2018/2019г.
 
 
 
 Posted by at 20:33