ПРАКТИКИ

 

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” – 1-ви курс.

Учебна практика по автоматизация на инженерния труд

Курсът включва два модула, целящи затвърждаване и обогатяване на знанията по дисциплината „Техническо документиране” и създаване на навици и умения за използване на възможностите на програмния пакет „Matlab“ за извършване на инженерни изчисления.
– І-ви модул – „Приложение на Matlab в инженерната дейност”. Модулът включва запознаване с основните команди и режими, както и с графичните възможности на програмния пакет за извършване на изчислителни операции, обработка на данни и реализация на разклонени алгоритми. Решават се и задачи свързани с двумерна, тримерна и псевдотримерна графика.
- ІІ-ри модул – „Компютърна графика с използване на AutoCAD“. Модулът запознава студентите с възможностите на продукта „AutoCAD“ за създаване и редактиране на чертежи в двумерното и тримерно пространство, както и за въвеждане и извеждане на графична информация.
Практиката се провежда в компютърните зали на катедри”Автоматизация на минното производство  и Информатика” .

 

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” – 2-ри курс.

Учебна практика по приложни информационни технологии

Целта на практиката е свързана със задълбочаване на знанията на студентите в областта на използване на компютърните технологии за решаване на практически задачи, които са пряко свързани с учебния материал, изучаван в предходната година.
– І-ва частПроектиране на вградени системи“.
- ІІ-ра част„Проектиране на електронни схеми и печатни платки“
Практиката се провежда в компютърните зали на катедра”Автоматизация на минното производство .
 

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” – 3-ти курс.

Учебна практика по технически средства и автоматизация в мините

Целта на практиката е да затвърди и разшири знанията на студентите в областта на автоматизацията на технологични процеси, системите за автоматично регулиране и техническите средства за автоматизация.
Практиката се провежда в производствени условия в следните минни предприятия:
 – Обогатителна фабрика и ВХС, с. Мирково
 – Рудник „Елаците”, гр. Етрополе
 – „Дънди Прешъс Металс – с. Челопеч” – рудник
 – „Дънди Прешъс Металс – с.Челопеч” – обогатителна фабрика
 – „Асарел-Медет”АД – гр. Панагюрище – обогатителна фабрика
 – ГОРУБСОгр. Кърджали
 – Рудник “Чала”с. Горно Брястово
 – РУДМЕТАЛ – гр. Рудозем
 
 Posted by at 19:25