ОКС БАКАЛАВЪР

 
СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”
 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Продължителност на обучението – 8 семестъра ( ЧЕТИРИ ГОДИНИ )
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: Продължителност на обучението – 10 семестъра ( ПЕТ ГОДИНИ )
 
Успешно завършилите получават званието „Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”.
 
Учебният план включва придобиване на знания и умения в три основни направления:
 
 
 
 
 

Летните учебни практики включват обучение и работа с редица програмни продукти за автоматизация на инженерната дейност и хардуерни системи като:

  • CAD системи за техническо чертане;
  • Системи за моделиране и изследване на системи за управление;
  • Системи за проектиране на печатни платки;
  • Проектиране на вградени системи с използване на OSH системата ARDUINO.

Изучават се и дисциплини, свързани с механизацията и технологията на минно-добивната и преработвателна промишленост, както и дисциплини, свързани с безопасността на труда, икономически и обществени науки.

Учебният план на задочно обучение не предвижда чуждоезиково обучение и учебни практики през лятото.
 Posted by at 16:55