ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Теми за дипломни работи за учебната 2017 – 2018 година

Темите, маркирани в червен цвят са заети!

 

Доц. д-р Здравко Илиев

Стенд на водоотливна уредба с визуализация на процесите с използване на Processing.
Разработване на система за мониторинг на основните технически параметри на мощен гумено – лентов транспортьор.
Разработване на лабораторно упражнение с използване на „Analog System Lab Kit Pro”.

 

Доц. д-р Диана Дечева

Разработване на лабораторен стенд за управление на задвижваща станция на ГТЛ.
Приложение на генетични алгоритми при решаване на оптимизационни задачи.
Анализ на възможностите за приложението на Scilab при проектиране и изследване на системи за автоматично управление.

 

Доц. д-р Даниела Парашкевова

Контрол и управление на технологична линия от рудничната циклично – поточна технология.
Система за управление на технологична линия за трошене на медна руда в цех „ССТ” на ОФ „Елаците”.
Методи за измерване и регулиране на флотационни реагенти.

 

Доц. д-р Ромео Александров

Разработване и изследване на резонансен инвертор за индукционно нагряване на метални детайли.
Разработване на универсален стенд за изследване на тиристорни преобразуватели, предназначени за лабораторни упражнения.
Разработване на информационно-управляваща система на сценична механизация в условията на зала №2 на Национален дворец на културата.

 

Доц. д-р Ясен Горбунов

Проектиране и изграждане на лабораторен макет за изследване на магнитна левитация.
Информационно-измервателна тензометрична система.
Цифров синтезатор на честота със схема за фазова автоматична донастройка на честотата (PLL).
Изграждане на изкуствени невронни мрежи с помощта на програмируеми логически схеми.

 

Ас. Радослав Русинов

Микропроцесорно управление на превключваем реактивен електродвигател.
Векторно управление на асинхронен електродвигател.
Размито управление на постояннотоков електродвигател.

 

Ас. Величка Руйкова

Многомоделно адаптивно управление на суровинна мелница за цимент.
Управление на астатични обекти.
Управление на неустойчиви обекти.

 

 Краен срок за предаване на дипломните работи за 2017 година ( по сесии ) – 06.03.2018, 18.06.2018, 10.09.2018 година.

 

 Posted by at 15:05