ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ за предаване на дипломни работи за 2017 година (по сесии) са 11.09.2017 и 20.11.2017 година.

За дата на приемане на дипломната работа се счита датата на представяне на дипломната работа на Ръководител катедра “Автоматизация на минното производство”.

След 11.09.2017 г. и съответно 20.11.2017 г. дипломни работи НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ! 

Всички дипломанти трябва предварително да проверят в Деканата на МЕМФ за ненанесени оценки.

Дипломните работи за 2018 година ще бъдат обявени в началото на месец януари 2018 година.

 

 Posted by at 15:05