ИЗПИТИ

 
доц. д-р Здравко Андреев Илиев

– Изпит по “Проектиране на вградени системи” за студентите от специалност КТИД и защита на практиката от 2 курс за студентите от специалност АИУТ – на 4.09.2017 г. /понеделник/ от 10 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Микропроцесорна техника” за студентите от специалност ЕЕЕО – на 4.09.2017 г. /понеделник/ от 12 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Микропроцесорна техника” за студентите от специалност АИУТ – на 4.09.2017 г. /понеделник/ от 14 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Управление на електрозадвижванията” за студентите от специалност АИУТ – на 5.09.2017 г. /вторник/ от 10 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Микропроцесорна техника” за студентите от специалност КТИД и “Импулсна и цихрова схемотехника” за студентите от специалност АИУТ – на 5.09.2017 г. /вторник/ от 12 часа в Лаборатория 508

доц. д-р Диана Дечева Ташева

– Изпит по “Оптимизация на технологични обекти” и “Идентификация” за студентите от специалност АИУТ – на 4.09.2017 г. /понеделник/ от 11 часа в Лаборатория 610

– Изпит по “Приложно програмно осигуряване” за студентите от специалност АИУТ  и “Компютърно симулиране и проектиране” за студентите от специалност КТИД /магистри/  – на 4.09.2017 г. /понеделник/ от 14 часа в Лаборатория 616

– Изпит по “Оптимизация на технологични обекти” и “Идентификация” за студентите от специалност АИУТ – на 7.09.2017 г. /четвъртък/ от 9 часа в Лаборатория 610

– Изпит по “Приложно програмно осигуряване” за студентите от специалност АИУТ  и “Компютърно симулиране и проектиране” за студентите от специалност КТИД /магистри/  – на 7.09.2017 г. /четвъртък/ от 11 часа в Лаборатория 616

– Изпит по “Оптимизация на технологични обекти” , “Идентификация” и “Приложно програмно осигуряване” за студентите от специалност АИУТ – на 13.09.2017 г. /сряда/ от 14 часа в Лаборатория 508

доц. д-р Ромео Фердинандов Александров

– Изпит по “Силова електроника и преобразувателни уредби”  за студентите от специалност АИУТ и ЕЕЕО редовно и задочно обучение – на 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 10 часа в Лаборатория 610

– Изпит по “Електрообзавеждане” за студентите от специалност  ЕЕЕО редовно и задочно обучение – на 15.09.2017 г. /петък/ от 10 часа в Лаборатория 508

проф. д.т.н. Иван Лалов Димитров

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 15.09.2017 г. /петък/ от 9.30 часа в Лаборатория 610

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 16.09.2017 г. /събота/ от 9.30 часа в Лаборатория 610

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 5.10.2017 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в Лаборатория 610

доц. д-р Ясен Владимиров Горбунов

– Изпит по “Измерване на неелектрични величини” за студентите от специалност АИУТ 3 – на 7.09.2017 г. /четвъртък/ от 8 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Информационно измервателни системи” за студентите от специалност АИУТ /магистри/  – на 8.09.2017 г. /петък/ от 8 часа в Лаборатория 508

– Изпит по “Измерване на неелектрични величини” за студентите от специалност АИУТ 3 – на 19.09.2017 г. /вторник/ от 8 часа в Лаборатория 617

доц. д-р Даниела Димитрова Парашкевова

– Изпит по “Технически средства за автоматизация” за студентите от специалност АИУТ редовно и задочно обучение – на 5.09.2017 г. /вторник/ от 10 часа в Лаборатория 615

– Изпит по “Автоматизация на обогатителни процеси” за студентите от специалност АИУТ редовно и задочно обучение – на 7.09.2017 г. /четвъртък/ от 10 часа в Лаборатория 615

– Изпит по “Компютърни системи за управление” за студентите от специалност АИУТ редовно и задочно обучение – на 12.09.2017 г. /вторник/ от 10 часа в Лаборатория 615

– Изпит по “Автоматизация на руднични стационарни уредби” за студентите от специалност АИУТ редовно и задочно обучение – на 13.09.2017 г. /сряда/ от 10 часа в Лаборатория 615

ас. Радослав Драгостинов Русинов

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 08.09.2017 г. /петък/ от 10 часа в Лаборатория 508

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 16.09.2017 г. /събота/ от 10 часа в Лаборатория 508

доц. д-р Симеон Тодоров Гагов

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 12.09.2017 г. /вторник/ от 10 часа в Лаборатория 618

– Изпит по всички дисциплини за студентите от всички специалности – на 19.09.2017 г. /вторник/ от 10 часа в Лаборатория 618

 Posted by at 20:58