ИЗПИТИ

 
доц. д-р Здравко Андреев Илиев

Изпит по “Автоматизация на добивни и транспортни машини” за студентите от АИУТ 5, задочно обучение – 16.02.2018 г. /петък/ от 14 часа в Лаборатория 508.

Изпит по “Микропроцесорна техника” за студентите от АИУТ 4 и ЕЕЕО 4, задочно обучение – 2.03.2018 г. /петък/ от 14 часа в Лаборатория 508.

Изпит по “Микропроцесорна техника” за студентите от АИУТ 4 и ЕЕЕО 4, задочно обучение – 9.03.2018 г. /петък/ от 14 часа в Лаборатория 508.

доц. д-р Диана Дечева Ташева

Изпит по “Идентификация” за студентите от АИУТ, задочно обучение – 16.02.2018 г. /петък/ от 12 часа в Лаборатория 610.

Изпит по “Приложно програмно осигуряване” за студентите от АИУТ, задочно обучение – 9.02.2018 г. /петък/ от 12 часа в Лаборатория 508.

Изпит по “Идентификация” за студентите от АИУТ, задочно обучение – 10.03.2018 г. /събота/ от 10 часа в Лаборатория 508.

Изпит по “Приложно програмно осигуряване” за студентите от АИУТ, задочно обучение – 10.03.2018 г. /събота/ от 12 часа в Лаборатория 508

доц. д-р Ромео Фердинандов Александров

Няма предвидени дати за изпит.

доц. д-р Ясен Владимиров Горбунов

Изпит за всички студенти по “Импулсна и цифрова схемотехника” – 20.02.2018 г. /вторник/ от 8 часа в Лаборатория 610.

доц. д-р Даниела Димитрова Парашкевова

Изпит по “Компютърни системи за управление” за студентите от АИУТ 5, задочно обучение – 21.02.2018 г. /сряда/ от 10 часа в Лаборатория 615.

Изпит по “Компютърни системи за управление” за студентите от АИУТ 5, задочно обучение – 14.03.2018 г. /сряда/ от 10 часа в Лаборатория 615.

ас. Радослав Драгостинов Русинов

Изпит за всички студенти по “Автоматизирано електрозадвижване” – 17.02.2018 г. /събота/ от 10 часа в Лаборатория 508.

Изпит за всички студенти по “Автоматизирано електрозадвижване” – 19.02.2018 г. /понеделник/ от 10 часа в Лаборатория 608.

Изпит за всички студенти по “Автоматизирано електрозадвижване” – 11.03.2018 г. /събота/ от 10 часа в Лаборатория 508.

доц. д-р Симеон Тодоров Гагов

Изпит за всички студенти по всички дисциплини, водени от доц. С. Гагов – 23.02.2018 г. /петък/ от 12 часа в Лаборатория 610.

 Posted by at 20:58